Wystawa "Opisanie świata", Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie BWA - listopad 2004r.

"... Wystawa jest próbą spojrzenia na twórczość Hieronima Skurpskiego przez pryzmat zawartych w niej treści, nie pokazuje pełnego spektrum idei, tematów podejmowanych przez Artystę. Prezentacja poszczególnych cykli tematycznych oczywiście nie została zobrazowana w sposób kompletny, a jedynie wybranymi przykładami. Również - co oczywiste w przypadku zwłaszcza współczesnego dzieła sztuki - interpretacja obrazów Skurpskiego może być różna. Tytuły poszczególnych cykli mają jedynie za zadanie pobudzić do innego, może głębszego spojrzenia na twórczość Artysty, która niewątpliwie niesie e sobie tajemnicę."

Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Pojazdem ze snu, 1977,
olej, płótno
Akt kobiecy, 1977, rysunek, tusz
Dwie postacie
w rozmowei,
1966, rysunek, tusz
Osoby w przestrzeni, 1975, rysunek, tusz
Przy oknie, 1999, olej, płótno