Wystawa rysunków, Galeria SSK POJEZIERZE - 11.2002r.-01.2003r.

"Gry rysunkowe" - taką nazwę nadał swoim rysunkom Hieronim Skurpski. Prace tworzące ekspozycje, posegregowane są według pewnego klucza wynikającego
z jego życiorysu. Pierwszy etap, można by rzec, optymistyczny. Młodość, przyjaźń, wolność sprzyjały realizacjom o jasnej i uporządkowanej tonacji rysunkowej. Jak twierdzi sam autor "był to czas jaszcze nieprecyzyjnego, a i niezdecydowanego widzenia danego obiektu. Egzystowałem wtedy w uporządkowanym i normalnym świecie , jeszcze sprzed katastrofy wojennej".
Kolejny etap charakteryzuje się "wieloznaczną samodzielniością". Kreski zwielokrotniają się, mniej są zdecydowane, zwichrzają sylwetkę i swoiście ją "barokizują". Wynikać to mogło niewątpliwie, z coraz bardziej niepokojącej
i dramatycznej sytuacji wojennych czasów.
Kolejny etap twórczości artysty można doskonale określić słowami Leszka Żulińskiego: "Mistrz potrafi opowiedzieć życie w geście, w scence rodzajowej,
w ekspresji ruchu, w sylwetce... i zawsze są to obrazy przyciągające jakimś magnetyzmem".