Chochoły - tak nazwał Hieronim Skurpski cykl dwunastu rysunków wykonanych piórkiem, pędzelkiem i techniką akwarelową. Cykl powstał w latach 1973-1984 w Olsztynie.
Są to rysunki antropomorficzne, jedynie fałdy szat określają kształty jakichś postaci ludzkich, których wnętrza są puste. Układy fałd spokojne, linearne lub dynamiczne i nawzajem przenikające się określają symboliczny charakter i mityczne, wielorakie znaczenie tworów artystycznej wyobraźni, z pogranicza zwidów i ludowych tradycji. Jest to oryginalna metafora artystyczna na temat postaci ludzkiej i jej losu.


THOMAS STEARNS ELIOT
THE HOLLOW MEN


We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voice, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rat's fett over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;


THOMAS STEARNS ELIOT
PRÓŻNI LUDZIE


My próżni ludzie
My wypchani ludzie
Podpieramy się wzajem
Niestety w głowach słomy
Kiedy do siebie szepczemy
Ciche i bez znaczenia
Są nasze wyschłe głosy
Jak wiatr dmiący przez osty
Jak szczurze łapki na rozbitym szkle
W naszej suchej piwnicy

Kształt bez formy cienie bez koloru
Zastygła siła i gesty bez ruchu


tłumaczenie: Andrzej Piotrowski