[][][] Pan Hieronim odszedł od nas dzisiaj, tj. 16.09.2006. Choć nie ma naszego Mistrza już wśród nas, jego przesympatyczna postać pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Pracowitość, upór, wysiłek, ciekawość, spostrzegawczość ... to cechy, które można by wymieniać ... Pan Hieronim posiadł je wszystkie, a dzięki Niemu my mogliśmy poznać dokładniej otaczający nas świat. [][][]
Wojtek Suchowiecki

 

Hieronim Skurpski urodził się 17 października 1914 roku we wsi Skurpie koło Działdowa. Zmarł 16.09.2006 roku. W 1936 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Ukończył je w pracowni Aleksandra Rafałałowskiego w 1950 roku.

W marcu 1945 roku przyjeżdża do Olsztyna. Lata powojenne to czas organizowania instytucji, związków i stowarzyszeń z dziedziny życia kulturalnego, m.in. zorganizował i współtworzył Muzeum Warmii i Mazur, którego przez dwadzieścia lat był dyrektorem, powołał Biuro Wystaw Artystycznych i kierował nim przez dziewięć lat, był również współzałożycielem i wieloletnim prezesem SSK "Pojezierze".

Hieronim Skurpski był autorem licznych artykułów, rozpraw, książek (m.in. o sztuce ludowej Warmii i Mazur), jednak przede wszystkim był on artystą malarzem i rysownikiem. Z bardzo wielu wystaw organizowanych w kraju i zagranicą wymienić należy największe ekspozycje: 1980 r. - w "Zachęcie" (retrospektywa 1939-1979), 1994 r. - w Muzeum Warmii i Mazur (z okazji osiemdziesiątych urodzin), 1997 r. - w Galerii Sztuki w Kalingradzie (retrospektywa 1939-1997).

najlepiej przeglądać w 1024x768
© copyright by Artneo

zdjęcie autora: Zbigniew Kamieński
zdjęcia: Wacław Kapusto, Paweł Gawliński, Wojciech Suchowiecki