Refleksje Rysunki Dziennik - książka.Z licznych zapisków, skreślonych przez wiele lat, wyodrębniłem jedynie okres trzech miesięcy. Podobnie,jak inne, powstały one równoległe do moich rysunków i szkiców. Jak tamte zdążają do szczerego rejestrowania różnych przeżyć, refleksji i kwestii, narzucających się przeżytym dniem.
Zakreślony czas uważam za niezwykle wa ważny dla mnie okres, za okresszczególny. Zbiega się on z ostatnimi miesiącami naszego, długoletniego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Zakończył się on bolesnym rozstaniem, bo śmiercią ukochanej Waculi w dniu 3 września 1993 roku, po ponad pół wieku liczącym współżyciu. Zostałem nagle sam, wytrącony z dotychczasowego trybu życia. Zaistniała wtedy dla mnie pełna smutku rzeczywistość...


Hieronim Skurpski "Refleksje, rysunki, dziennik", zamiast wstępu.