W MACIERZYSTYM KRĘGU, Galeria "Bakałarz", Olsztyn, luty-marzec 2002r.

Tajemnice narodzin życia, radości i piękno dziecka i matki to wątki, które zdają się być ciągłą inspiracją dla wspaniałego artysty jakim jest Skurpski. Artysta przedstawia postać kobiety z dzieckiem poszukując najbardziej przekonywującej formy współczesnego przekazu artystycznego. Biegłość rysunkowa, swoboda wyrażania za pomocą kreski nie tylko kształtu, ale             i barwy, tworzenie kompozycji klimatu to cechy, które sprawiaj, iż przelane na obraz treści życia w sposób bezpośredni i sugestywny docierają do każdej osobowości widza.

Wszystkie prace emanują bogactwem przeżyć, jakie łączą się z zagadką życia    i śmierci. Przeważają przedstawienia pogodne, ujmujące radość matki, ale nie brak i postaci skupionych, kontemplujących, aż do tragicznych, kojarzących się   z opłakującą "Pietą".

Na podstawie wstępu Ireny Huml do katalogu wystawy "Maternitas"
z 1975r.


Grupa osób, 1998r., 60x80 Pieta Gdańska, 1991r., 46x61
Rodzina. 1995r., 60,5x75,5 Matka z dzieckiem, 2000r., 42x30
Kobieta z dzieckiem, 2001r., 73x50 Matka z dzieckiem, 1997r., 65x40
W białej spódnicy, 2001r., 65x50 Matka w dżinsach, 1979r., 80x70
Wspomnienie, 1997r., 60x73